Hakkımızda

[Ege Eksper]
Ekspertiz Yaklaşımı [Ege Eksper]

İnsana yaklaşımımız:  
İlişki kurduklarımızın öncelikle insan olduğunu akıldan çıkarmadan, öz değerimiz tevazu ile ekspertiz sürecinin bir kriz yönetimi olduğunu göz ardı etmeden, hasarın mağduriyet yarattığının farkında olup, sigortanın varlık nedeninin hasar olduğu bilincinde, insana saygılı ve güvene dayalı ilişkiler kurmak ve sağlıklı çözümler üretmek

Katılımcılık :  
Sigortalı ve sigortacının ekspertiz sürecine katılımını sağlayarak en doğru ekspertiz sonuçlarına ulaşmak.

Adil ve hızlı ekspertiz: 
Ekspertiz çalışmalarını tüm tarafların haklarını koruyacak şekilde doğru, adil ve hızlı şekilde tamamlamak.

Şeffaflık 
Tarafların doğru ve zamanında bilgi alma hakkına saygılı, işbirliği ve denetime açık şeffaf ve doğru ekspertiz hizmeti vermek.

Stratejik yaklaşımımız 
İnsana ve haklara saygılı, empati kuran, tarafların en uygun uzlaşmalarda bulunmasını sağlayacak çözüm ortağı olacak şekilde işimizi yapmak, bu yaklaşımla geleceğimizi planlamak.

[Sabancı]
[Ege Eksper]
[Ege Eksper]
 
[Ege Eksper]
[Ege Eksper]
Her hakkı Ege Eksper'e aittir © 2011 - 2012